Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Mafisa Oy/Ruuvikeskus
Y-tunnus: 0858510-3
Osoite: Levytie 6 A
Postinumero: 00880
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 09 720 6280
Sähköpostiosoite: info@ruuvikeskus.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yritys: Mafisa Oy/Ruuvikeskus
Nimi: Ari Hurme
Osoite: Levytie 6 A
Postinumero: 00880
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 09 720 6280
Sähköposti: ari.hurme@ruuvikeskus.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Päivitetty 11.5.2017.